Můj příběh

Není tomu dlouho, v lednu 2016, kdy jsem si uvědomil, že nikdy nebude lepší doba cestovat a pracovat ze zahraničí na plný úvazek.

V březnu toho roku jsem seděl v kavárně a spřádal plány na nejbližší cesty a dobrodružství. Ne náhodou padla volba na dvě země, Norsko a Indonésii, země známé pro svoji nádhernou přírodu, ale v dalších aspektech země tak rozdílné.

Od té doby jsem se rozhodl stát se freelancerem, cestovat, pracovat v zahraničí, pracovat na dálku, a žít si svůj sen. Dělat to, co jsem dlouho chtěl, ale nikdy jsem neměl tu sílu jít do toho naplno.

Ne že bych do té doby necestoval. Měl jsem za sebou téměř roční studijní a pracovní pobyt v Austrálii, strávil jsem měsíc v Indonésii, a procestoval jsem velkou část Evropy. Vždycky jsem ale mohl cestovat jen v rámci své pracovní dovolené, po ukončení školy, nebo mezi jednotlivými pracemi.

Rozhodnutí vydat se na volnou nohu jsem udělal v době, kdy jsem měl zdravotní komplikace, které mě donutily strávit několik týdnů v nemocnici. Tato životní zkušenost jen posílila moje uvědomění si, že nikdy nebude lepší doba, než je teď.

Po několika letech práce ve dvou nadnárodních průmyslových firmách a v jednom investičním holdingu jsem udělal rozhodnutí opustit jistoty, které klasické zaměstnání nabízí, a vyrazit.

První dva měsíce jsem strávil studiem a setkáváním se s lidmi, kteří na volné noze dlouhodobě působí a milují cestování stejně jako já. Naučil jsem se, jak si nastavit ideální podmínky pro práci a život na cestách, což jsem postupem času ještě vylepšil.

Výsledkem je stav, kdy můžu vyrazit na cesty téměř okamžitě kamkoliv se rozhodnu.

V tu dobu jsem se také poprvé setkal s pojmem minimalismus. Začal jsem o minimalismu zjišťovat informace a zjistil jsem, že stát se minimalistou je nesmírně osvobozující pocit. Pro člověka, který alespoň část roku cestuje a pracuje ze zahraničí, to přináší velké výhody, jako třeba získání času na opravdu důležité věci včetně času na to být s lidmi, které milujeme. Zároveň nezůstáváme obklopeni zbytečnými věcmi, které k ničemu nepotřebujeme.

A tady je bilance mého prvního roku na volné noze:

 • Procestoval jsem téměř polovinu Norska a viděl několik nejhezčích fjordů na světě.
 • Naučil jsem se norsky za méně než pět měsíců.
 • Pracoval jsem jako barman v nejstarším hotelu severního Norska
 • Procestoval jsem část Jávy stejně jako ostrovy Bali a Lombok v Indonésii.
 • Pracoval jsem jako učitel angličtiny na několika základních školách na Lomboku.
 • Naučil jsem se mluvit indonésky.
 • Navštívil jsem několik zemí – Norsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Čínu a Indonésii.
 • Vybudoval jsem si několik nových užitečných návyků.
 • Potkal a poznal jsem úžasné místní lidi, cestovatele a digitální nomády z mnoha zemí.
 • Nastavil jsem si podmínky tak, abych mohl cestovat a pracovat na svých projektech ať už jsem kdekoliv.
 • Prožil jsem mnoho neuvěřitelných věcí, dobrodružství, a byl součástí silných lidských příběhů.

… a ze všeho nejvíc jsem cítil svobodu na každém kroku.

Těším se na rok 2017. První část roku strávím převážně v Česku a zbytek roku chci strávit opět na cestách.

Pokud bys mě chtěl sledovat na cestách, můžeš se mrknout na můj Facebook nebo Instagram.

Více informací o mě lze také najít na mém profilu LinkedIn.

Případně mi můžeš napsat na: kama.klemsa@gmail.com.

Bude také fajn vidět se třeba na některém z kurzů na Naučmese.cz, či někde na cestách.

Tak ať se ti dobře cestuje, pracuje a podniká, ať už jsi kdekoliv a užívej si to 🙂

My Story

It has not been that long ago, in January 2016, that I realized there would never be better time to travel and work abroad “full-time”.

In March that year, I was sitting in a cafe and making plans for my travels and adventures. It was no coincidence that I chose the two countries, Norway and Indonesia, the countries both famous for their amazing nature, but in all other aspects, so divergent.

Since that time I’ve decided to become a freelancer, travel, work abroad as well as work remotely, and live my dream. I wanted this for a long time, but never took the leap.

It wasn’t like I hadn’t been traveling before. I spent almost a year studying, traveling, and working in Australia, a month traveling in Indonesia, and exploring a big part of Europe as well. But in the past, I could travel only during my regular vacations, after each graduation, or between jobs.

I made the decision to start traveling and working abroad just at the time when I was dealing with health problems, which forced me to spend several weeks in the hospital. That life experience just strengthened my awareness that there would never be a better time to travel than right now.

Having worked several years for two international industrial companies and an investment holding company, I decided to dismiss all the certainties that a regular job offers, and leap.

The first two months I spent time by studying and meeting people who had been freelancing for a long time and who loved traveling. I learned how to set up the optimal conditions for working and living abroad, which later I improved upon.

As a result of that I was able to set off almost immediately to wherever I wished to.

At that time, it was my first exposure to minimalism as well. I began to investigate minimalism and found out that becoming a minimalist was a very liberating feeling. For a person who travels and works abroad for at least part of the year, it brings great advantages, such as having time for important things, spending time with people we really love, not to mention that we are not being surrounded by unnecessary things that only distract us.

Here is a list summarizing my first year of my freelancing experience:

 • I traveled almost half of Norway and saw some of the most beautiful fjords on Earth.
 • I learned to speak Norwegian in less than five months.
 • I worked as a bartender in the oldest hotel in Northern Norway.
 • I traveled a part of Java as well as the islands Bali and Lombok in Indonesia.
 • I worked as an English teacher at a few elementary schools in Lombok.
 • I learned to speak Indonesian.
 • I visited many countries: Norway, Sweden, Denmark, Germany, China, and Indonesia.
 • I developed many worthwhile habits.
 • I encountered many local people, travelers, and digital nomads from many countries.
 • I set up the optimal conditions for working abroad.
 • I experienced many incredible things and adventures as well as played roles in unbelievable people’s lives.

… and most of all, I felt freedom on each and every step.

I look forward to 2017. I’ll spend some time in my homeland Czechia at the beginning of the year, but I can’t wait to travel more later.

If you wish you can follow my journey on Facebook or Instagram.

More information about me can be found on my LinkedIn profile as well.

Feel free to write me at: kama.klemsa@gmail.com.

It’ll also be nice if we could meet live either at any of the courses at Naucmese.cz or, when traveling.

Enjoy your traveling, working, or running a microbusiness, no matter where you are 😉

Pin It on Pinterest

Share This

Kamil Klemsa

Cestování a práce v (ze) zahraničí

Traveling and working (from) abroad